שמעון אייזנברג: תביעות בגין הפקעת קרקעות – מתי זה מתאפשר?

לדברי מנכ"ל רילטי אקזקיוטיב, שמעון אייזנברג, תביעות לקבלת פיצויים הולמים מהמדינה, מתאפשרות כאשר מתקיים הליך של הפקעת קרקעות, לטובת צרכי ציבור.

אזורים שהיו בעבר בבעלותם של חקלאים ואנשים פרטיים, מופקעים מדי פעם לצרכי סלילת כבישים, הרכבת מסילות רכבת, ועבודות תשתית או בנייה אחרות מטעם המדינה, ואלה נעשים לטובת כלל הציבור. במקרים כאלו, בעלי הקרקעות צריכים לקבל פיצוי מהמדינה.

הפקעת קרקעות והליך תביעות הפיצויים בעבר

לפי שמעון אייזנברג, למדינה יש את הסמכות להפקיע אדמות כל עוד זה לצרכי כל הציבור, בין אם העבודה היא לטובת כבישים או לכל מטרה אחרת, ואין זה חשוב איפה הקרקע ממוקמת. בנוסף, עד היום, ניתן היה לדרוש פיצוי, גם עבור אדמה שהופקעה לפני שנים. כל זה היה נכון עבור בעלי קרקעות חקלאיות, אשר קבלו את האדמות בירושה או רכשו אותם לטובת השקעה.

התיקון האחרון לחוק – חלון הזדמנויות מצומצם

לדברי שמעון אייזנברג, תביעות בנוגע לגובה הפיצוי, עבור קרקעות חקלאיות שהופקעו מטעם המדינה, חייבות להיות מוגשות עד חודשיים בלבד מתאריך פרסום ההודעה לגבי ההפקעה, בכפוף לתיקון החוק האחרון שיצא. במידה ולא מוגשת תביעה בחלון זמנים זה, גובה הפיצוי שיתקבל, יהיה על פי השומה שנרשמה בידי נתיבי איילון או מע"צ, ביום בו מופקעת הקרקע, מה שעשוי להוריד את ערך הקרקע שגדל עם השנים. גובה פיצוי זה לא יהיה ניתן לערעור. כמו כן, אחוזי ההפקע מן הקרקע, עשויים להשתנות, מרמה של הפקעת אחוזים בודדים, ועד לנתח גדול או לחילופין, הפקעת הקרקע כולה.

 

הליך הגשת התביעות

במידה והערכת השמאי הכספית מטעם המדינה לא מתקבלת, בעלי קרקעות שאדמתם הופקעה בידי הממשלה, צריכים להעזר בשירותים של שמאי פרטי שיעריך את שווי האדמה וייתן שומה נגדית לזו הניתנת ע"י המדינה. זאת לאחר מעבר וועדת השגות. המדינה מחוייבת להשיב על ההשגה עד 45 ממעוד הגשתה. יחד עם זאת, לוועדה יש זכות מיוחדת שלא לדון בהשגה, במידה ואין מאחוריה עילה חזקה מספיק.

לסיכום, בעלי קרקעות עם אדמות מופקעות מטעם המדינה, יכולים להתמודד מול השומה שמתקבלת על מנת לקבל פיצוי הוגן עבור האדמה, אך הם צריכים להיות ערים לזכויות ולמועדים שבהם ניתן לנצל אותן.